Metoda

Metoda Design Thinking nije namijenjena isključivo dizajnerima niti je rezervirana samo za osobe kreativnih industrija. Ona nas uči kako svakom izazovu pristupiti poput kreativca, potiče na drugačije razmišljanje i daje nam smjernice za svakodnevno pronalaženje inovativnih rješenja. Pritom treba imati jednu stvar na umu – neovisno o poslovnom izazovu koji nastoji riješiti, Design Thinking uvijek započinje i završava s korisnikom!

Design Thinking danas u svojem poslovanju primjenjuju neke od najvećih i najuspješnijih svjetskih tvrtki kao što su Google, Apple, Airbnb, Nokia, Deutsche Bank, PepsiCo, Samsung i dr.

Pet koraka

Empatija

IDENTIFIKACIJA S KORISNIKOM

Empatija polazi od premise da je nužno ne samo razumjeti nego i iskusiti ono što korisnik osjeća i proživljava. Ne zanimaju nas mase, nego individue koje istovremeno imaju različite strahove, potrebe i želje. Izlazimo na teren, stupamo u interakciju s korisnima i promatramo ih dok prevrću stvari u rukama, razmišljaju, hodaju i čitaju, a krajnji je cilj steći uvid u njihov unutarnji svijet.

Profiliranje

DEFINICIJA PROBLEMA

Na temelju prikupljenih informacija, emocija i dojmova sintetiziramo personu – detaljan profil našeg korisnika. Ovaj korak Design Thinkinga često je neprocjenjiv jer nam pomaže da još jednom preispitamo vlastite stavove i pretpostavke te ih sagledamo iz nove perspektive. Jesmo li pravilno definirali problem? Razumijemo li doista svojeg korisnika? Ako je odgovor potvrdan…

Ideacija

RAZVOJ GRUBIH IDEJA

… slijedi ideacija! Primjenom više od 15 različitih kreativnih brainstorming i vizualizacijskih tehnika, sa stručnjacima najrazličitijih profila smišljamo velik broj ideja koje bi korisniku mogle pružiti novo, drukčije i jedinstveno korištenje proizvodom/uslugom. Samo one obećavajuće ideje ili elemente ideja prenosimo u sljedeću fazu, a pritom nijedna ideja nije previše divlja, luda ili neostvariva.

Prototipiziranje

IZRADA PROTOTIPA

Now, let’s build stuff! U Design Thinkingu, a pogotovo u fazi prototipiziranja, mislimo rukama. S timom stručnjaka pretvaramo ideje u funkcionalne, brze i ekonomične prototipove proizvoda, usluga i poslovnih modela koje možemo dodirnuti, osjetiti, pomirisati i vidjeti – jednom riječju – iskusiti.

Testiranje

U REALNIM UVJETIMA

I na kraju slijedi testiranje. Prototipe dajemo u ruke korisnicima i promatramo kako ih upotrebljavaju u stvarnom okruženju. Nakon toga vraćamo se u laboratorij i na temelju povratnih informacija poboljšavamo prototipe i ponovno ih testiramo. I tako uvijek iznova – sve dok ne uspijemo napraviti proizvod ili uslugu s kojom se korisnik zaista može pozitivno i emotivno povezati.

Metoda Design Thinking pokazala se iznimno praktičnom – na temelju spoznaje o onome što korisnike pokreće generira se niz kreativnih ideja, od kojih najbolje vrlo brzo postaju funkcionalni prototipovi. Ti se prototipovi tada testiraju u stvarnom okruženju sa stvarnim korisnicima, što vodi brojnim poboljšanjima. Danas Design Thinking predstavlja multidisciplinaran način pronalaženja inovativnih rješenja koje primjenjuju brojne vodeće tvrtke, organizacije i vlade svijeta.

Design thinking process written on board
Team working together
business education
Bruketa & Žinić working process
Fun environment
creative ideas
education in zagreb
zagreb workshop
creativity

Uključite se u Design Thinking.

Odvažite se proširiti svoje horizonte, postanite kreativni i agilni poput uspješnih startupa. Prijavite se na radionicu!